Tìm kiếm tin tức
V/v góp ý dự thảo Quy chế xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 20/06/2024

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4188/UBND-TĐKT ngày 26/4/2024 về việc đồng ý chủ trương xây dựng Quy chế xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Sở Nội vụ kính đề nghị các địa phương, đơn vị, các doanh nghiệp và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, góp ý dự thảo Quy chế nêu trên và gửi văn bản về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 01/7/2024 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng NV
Các tin khác
Xem tin theo ngày