Tìm kiếm tin tức
Về việc góp ý dự thảo Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”
Ngày cập nhật 15/05/2024

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4188/UBND-TĐKT ngày 26/4/2024 về việc đồng ý chủ trương xây dựng Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Sở Nội vụ kính đề nghị các địa phương, đơn vị, các doanh nghiệp và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, góp ý dự thảo Quy chế nêu trên và gửi văn bản về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 24/5/2024 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Tập tin đính kèm:
Phan Quân
Các tin khác
Xem tin theo ngày