Tìm kiếm tin tức
Kỷ niệm 73 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2021)
Ngày cập nhật 15/06/2021

Nhân dịp Kỷ niệm 73 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2021); Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng đã tổ chức dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh để tỏ lòng thành kính và tri ân đối với công lao trời biển của Người. 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn cọi trọng và đề cao vai trò của thi đua ái quốc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người từng khẳng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Ngay sau ngày đất nước giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động nhiều phong trào thi đua đó là diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm… Bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân kỷ niệm 1.000 ngày kháng chiến - ngày 11/6/1948, Người đã chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước. Đã 73 năm qua, phong trào thi đua yêu nước liên tục phát triển, gắn với mỗi thời kỳ cách mạng đều có những phong trào thi đua thiết thực mang lại hiệu quả to lớn, góp phần tô thắm truyền thống yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Trải qua 73 năm, kể từ ngày Bác ra Lời kêu gọi "Thi đua ái quốc", phong trào thi đua yêu nước luôn là động lực để toàn đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đạt nhiều thành tựu to lớn trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Thấm nhuần Lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân của tỉnh vượt qua khó khăn, thử thách, giành thắng lợi trên mọi lĩnh vực. Công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả cao. Nhiều phong trào thi đua tiếp tục được phát huy, với quy mô, hình thức tổ chức phong phú, nội dung thiết thực, được triển khai đồng bộ và sâu rộng ở các ngành, các cấp, các đơn vị…

Với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, phong trào thi đua đã được các ngành, các cấp hưởng ứng tích cực, bằng nhiều phong trào thi đua cụ thể, liên tục, thiết thực, có tác động lan toả rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, đời sống, góp phần huy động được nhiều nguồn lực xã hội cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và các phong trào thi đua do Tỉnh phát động như phong trào “Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải”; “Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”; "Huế - Thành phố bốn mùa hoa"; “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”; “Mai vàng trước ngõ”...

Trên các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, cán bộ chiến sĩ Biên phòng với phong trào “Bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo Tổ quốc” thực sự là điểm tựa vững chắc để ngư dân bám biển, vươn khơi, phát triển kinh tế; lực lượng công an với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”,“Công an học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”; quân sự với phong trào “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối”;“Rèn đức, luyện tài, lập công dâng Bác”; “Phất cao cờ quyết thắng, mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... Trên lĩnh vực y tế các phong trào thi đua: “Xây dựng bệnh viện xuất sắc, toàn diện”, “Ngành y tế chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19”... Phong trào thi đua trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo: “Dạy tốt - Học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các phong trào thi đua trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội được triển khai rộng khắp, mang lại hiệu quả cao tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực học tập, công tác, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, điển hình như các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”, "Ngày vì người nghèo", “Đền ơn đáp nghĩa”, "Dân vận khéo", “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Việc làm, giảm nghèo bền vững cho người mù”, “Hợp tác xã tiên phong trong xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới”...

Với đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và từ thực tiễn trong phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho Nhà nước và xã hội hàng  trăm tỉ đồng; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan toả đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, đã tạo nên những thành tựu to lớn góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia... 

Trong 73 năm qua, một chặng đường phát triển tuy khó khăn nhưng cũng đầy những điểm sáng, đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Mỗi người dân, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua để xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển, giàu đẹp và quyết tâm phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong giai đoạn 2021 - 2025 trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Xin kính cẩn nghiêng mình dâng lên Bác!

 

Ngọc Tùng
Các tin khác
Xem tin theo ngày