Tìm kiếm tin tức
Tham gia góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ
Ngày cập nhật 07/06/2021

     Thực hiện Công văn số 4750/UBND-TĐKT ngày 04/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu góp ý dự thảo Chỉ thị phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

     Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ kính đề nghị các các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp có liên quan tham gia đóng góp ý kiến đối với bản dự thảo nêu trên và gửi văn bản về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (09 Đống Đa, thành phố Huế) chậm nhất ngày 08/6/2021 để Ban tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

Tập tin đính kèm:
THHC
Các tin khác
Xem tin theo ngày