Tìm kiếm tin tức
Góp ý dự thảo Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh năm 2020
Ngày cập nhật 10/07/2020

V/v góp ý sửa đổi Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế

Gửi văn bản góp ý về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ trước ngày 14/7/2020 

Tập tin đính kèm:
BTĐKT
Các tin khác
Xem tin theo ngày