Tìm kiếm tin tức
Lấy ý kiến về ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế"
Ngày cập nhật 03/09/2019

  Ý kiến tham gia đóng góp gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ15/9/2019

Tập tin đính kèm:
BTĐKT
Các tin khác
Xem tin theo ngày