Tìm kiếm tin tức
Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động (ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-219)
Ngày cập nhật 28/08/2019

     Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động  (ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019)

Mọi ý kiến xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. Địa chỉ 09 Đống Đa, thành phố Huế hoặc email: btdkt@thuathienhue.gov.vn
 
DANH SÁCH 
TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA
 
1. Trường Tiểu học Điền An, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế;
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày