Tìm kiếm tin tức
Thông báo chuyển trụ sở làm việc của Ban Thi đua - Khen thưởng
Ngày cập nhật 21/08/2019

Thông báo chuyển trụ sở làm việc của Ban Thi đua - Khen thưởng

Ngày 16/8/2019, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã chuyển trụ sở làm việc về số 09 đường Đống Đa, thành phố Huế.

Ban Thi đua - Khen thưởng xin thông báo để các tổ chức, cá nhân biết để liên hệ công tác thuận tiện hơn.

BTĐKT
Các tin khác
Xem tin theo ngày