Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền >> Thông tin
     Đến dự và tham gia lễ phát động phong trào "Mai vàng trước ngõ" tại các đơn vị, địa phương vào sáng ngày 07/3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, các địa phương đơn vị cần tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm gồm: mỗi cơ quan, nhà dân trồng từ 1-2 cây Mai vàng; nghiên cứu đề án về giống Mai tiến tới xây dựng những vườn ươm giống mai Huế; xây dựng và phát triển thương hiệu Mai Huế và đề tài nghiên cứu khoa học về khai thác và phát triển nguồn Gen giống Hoàng mai Huế; xây dựng đường (vườn) mai, rừng mai; hình thành câu lạc bộ “Những người yêu Mai Huế”; tổ chức “Festival Mai Huế” vào mùa xuân hàng năm; hướng đến Huế là xứ sở Mai Vàng của Việt Nam.
V/v góp ý sửa đổi Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động
Văn bản góp ý gửi về  Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (20 Nguyễn Huệ) trước ngày 30/7/2019
     Ý kiến tham gia đóng góp gửi về Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/5/2019
     Ngày 03/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 852/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" năm 2018 cho 63 cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thông báo phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng
Văn bản góp ý gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng (20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế) trước ngày 09/7/2018
     Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng" đợt 1 năm 2018   Mọi ý kiến xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. Địa chỉ 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế hoặc email: btdkt@thuathienhue.gov.vn DANH SÁCH  CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ PHONG TẶNG, TRUY TẶNG DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC "BÀ MẸ VIỆT NAN ANH HÙNG" Đợt 1 năm 2018
Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể và cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động đợt 1 năm 2018 Mọi ý kiến xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. Địa chỉ 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế hoặc email: btdkt@thuathienhue.gov.vn   DANH SÁCH  CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG  HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG Đợt 1 năm 2018
Các tin khác
Xem tin theo ngày