Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
955 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
23/HD-HÐTÐKT04/03/202304/03/2023xHướng dẫn Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
08/2023/QÐ-UBND08/02/202308/02/2023xSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” ban hành theo Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
35/TB-UBND08/02/202308/02/2023xVề việc bổ sung Hội Chủ rừng phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia Khối thi đua năm 2023
03/KH-UBND09/01/202309/01/2023xTriển khai Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
446/TB-UBND21/12/202221/12/2022xVề việc cử Trưởng khối, Phó Trưởng khối thi đua năm 2023
206/HÐTÐKT-TÐKT21/12/202221/12/2022xV/v phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng chỉ đạo các Khối thi đua năm 2023
469/KH-UBND 202221/12/202221/12/2022xKẾ HOẠCH Hoạt động của các Khối thi đua năm 2023
206/HÐTÐKT-TÐKT21/12/202221/12/2022xV/v phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng chỉ đạo các Khối thi đua năm 2023
469/KH-UBND21/12/202221/12/2022xHoạt động của các Khối thi đua năm 2023
12/CT-UBND 202219/12/202219/12/2022xCHỈ THỊ Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>