Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
939 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
1170/QÐ-UBND19/05/202219/05/2022xBan hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
59/HD-HÐTÐKT09/05/202209/05/2022xSửa đổi, bổ sung một số điều tại Hướng dẫn số 156/HD-HĐTĐKT ngày 22/10/2019 của Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
05/HÐTÐKT-TÐKT18/01/202218/01/2022xV/v phân công thành viên Hội đồng TĐKT chỉ đạo các khối thi đua năm 2022
20/TB-UBND18/01/202218/01/2022xVề việc điều chỉnh Phó Trưởng khối Khối thi đua các cơ quan Đảng năm 2022
620/TB-UBND25/12/202125/12/2021xTHÔNG BÁO Về việc cử Trưởng khối, Phó Trưởng khối thi đua năm 2022
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>