Tìm kiếm tin tức
Phong trào thi đua đã trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Ngày cập nhật 15/03/2024

Các đồng chí lãnh đạo ký kết giao ước thi đua năm 2024

Các đồng chí lãnh đạo ký kết giao ước thi đua năm 2024

(CTTĐT) - Sáng ngày 14/3, tại Quảng Trị, Cụm Thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ (Cụm) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Chủ trì hội nghị có các ông: Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

 
 
 

Tham dự hội nghị có ông Phạm Huy Giang, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo UBND các tỉnh: Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh cùng các đơn vị liên quan.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc, đưa ra giải pháp để triển khai thực hiện phong trào thi đua cho năm 2024 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng khẳng định, công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai đồng bộ và thống nhất quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn toàn tỉnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả các phong trào thi đua do Chính phủ, tỉnh phát động. Phong trào thi đua được phát động sâu rộng hơn với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực.

Các hoạt động cơ bản của Cụm thi đua được triển khai thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương từ việc xây dựng kế hoạch hoạt động cụm, xây dựng tiêu chí thi đua, giao ước thi đua... góp phần quan trọng trong việc định hướng hoạt động cho công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh trong cụm đạt hiệu quả cao. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương; đã quan tâm hơn trong việc khen thưởng cho tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và những trường hợp lập được thành tích tiêu biểu, xuất sắc đột xuất. Từ các phong trào thi đua nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương. Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Phạm Huy Giang, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tặng hoa đơn vị được bầu làm cụm trưởng, cụm phó năm 2024 và tặng hoa cho cụm trưởng năm 2023

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành các kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; đồng thời chú trọng triển khai các phong trào thi đua do tỉnh phát động như “Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”, “Mai vàng trước ngõ”...; Đặc biệt, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 để khơi dậy tinh thần, khát vọng vươn lên, quyết tâm cao hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa trong toàn hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân.

Thừa Thiên Huế tập trung quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp.

Trong năm vừa qua, để khích lệ, tạo khí thế thi đua trong các doanh nghiệp trên địa bàn, chúng tôi đã tổ chức xét tặng, tuyên dương cho 34 doanh nghiệp tại Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024, đây là những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh; chúng tôi cũng đã trao tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” giai đoạn 2020-2022 cho 10 cá nhân và trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 cá nhân là người nước ngoài sinh sống và làm việc tại tỉnh, để tôn vinh và lan tỏa những đóng góp thiết thực của họ trong xây dựng và phát triển địa phương.

Tại hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tin tưởng, thời gian tới, mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách; nhưng với tinh thần “Thi đua ái quốc”, cùng quyết tâm, khát vọng vươn lên, phong trào thi đua yêu nước của các tỉnh phát triển lên một tầm cao mới, qua đó lập được nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, học tập và công tác, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

“Chúng tôi luôn coi trọng và đề cao công tác thi đua, khen thưởng trong mọi hoạt động của tỉnh. Công tác này được xem như là một công cụ quan trọng để thúc đẩy tinh thần làm việc và cống hiến của các tập thể, cá nhân trong công cuộc xây dựng tỉnh nhà để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh đã đề ra”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.

Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua, suy tôn tỉnh Hà Tỉnh là đơn vị dẫn đầu Cụm để đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2023, tỉnh Quảng Bình là đơn vị đứng thứ hai để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2023. Hội nghị cũng thảo luận, thống nhất nội dung và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Giới thiệu tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị Cụm trưởng, tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị Cụm phó năm 2024 để đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương quyết định.

 

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày