Tìm kiếm tin tức
Thừa Thiên Huế: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025
Ngày cập nhật 15/08/2023
Thay mặt Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu vừa ký ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025.
Đô thị Huế ngày càng khang trang, hiện đại
Đô thị Huế ngày càng khang trang, hiện đại

 

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân toàn tỉnh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức do tác động của thiên tai, dịch bệnh; triển khai quyết liệt, trách nhiệm, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo thế và lực mới trong tiến trình xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhằm tiếp tục khơi dậy tinh thần, khát vọng vươn lên, quyết tâm cao hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa trong toàn hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân toàn tỉnh phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với chủ trương, đường lối xây dựng, phát triển tỉnh, xác định nhiệm vụ xây dựng Thành phố trực thuộc Trung ương là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển toàn diện tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn tiếp theo. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu và tích cực tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và Nhân dân đồng thuận, chung sức, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ, nhóm giải pháp đột phá chiến lược của tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu; các chương trình, đề án trọng điểm; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023, tạo tiền đề để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ.

Triển khai có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung nguồn lực, quyết tâm đưa huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo Quốc gia trong năm 2024.

Tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để triển khai thắng lợi Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Khẩn trương xây dựng hoàn thành, bảo đảm chất lượng, tiến độ các quy hoạch, đề án đã được đề ra, trọng tâm là: Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án phân loại đô thị Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương; Đề án phân loại đô thị loại 4 đối với đô thị Phong Điền; Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính Thừa Thiên Huế; Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065. Đồng thời, triển khai hiệu quả Nghị quyết 38/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập trung chỉnh trang đô thị, bảo đảm cảnh quan môi trường xanh - sạch - sáng - không rác thải, tăng cường trồng hoa, cây xanh dọc các tuyến đường, công viên, tạo điểm nhấn, ấn tượng tốt đẹp đối với mọi người dân, du khách. Toàn hệ thống chính trị, toàn dân nêu cao ý thức, trách nhiệm, tích cực triển khai sâu rộng, thiết thực, lan tỏa mạnh mẽ phong trào "Ngày chủ nhật Xanh", "Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"..., tạo khí thế mới, động lực mới, sẵn sàng tâm thế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai có hiệu quả Đề án Truyền thông, quảng bá tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025. Nâng tầm các hoạt động văn hóa, du lịch. Khơi dậy khát vọng phát triển, lan tỏa và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa Huế, con người Huế trong mỗi người dân. Khai thác tiềm năng, thế mạnh về di sản, văn hóa để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Huế xứng tầm là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn của Việt Nam và thế giới. Tiếp tục củng cố, phát huy vị thế, uy tín, giữ vững thương hiệu trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng của khu vực và cả nước. 

Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng” trên địa bàn; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo niềm tin, sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các chủ trương, đề án, dự án trên địa bàn tỉnh. Phát huy trí tuệ, năng lực, trách nhiệm và gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Mỗi một cán bộ, công chức cần đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nỗ lực đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo khí thế thi đua sổi nổi, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng các gương người tốt việc tốt, các mô hình hay để xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn xã hội...

 
 
 
 
 
Thuathienhue.gov.vn (CTV)
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày