Tìm kiếm tin tức
Thừa Thiên Huế được Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ suy tôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong năm 2022
Ngày cập nhật 15/03/2023

(CTTĐT) - Sáng ngày 14/03, tại Thành phố Vinh - Nghệ An, Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Huy Giang - Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đại diện tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự và phát biểu tại hội nghị.

Nhiều phong trào thi đua được phát động sâu rộng

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền các tỉnh trong cụm Bắc Trung Bộ đã tiếp tục nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng; từ đó quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả các phong trào thi đua do Chính phủ, tỉnh phát động. Nhiều phong trào thi đua được phát động sâu rộng hơn với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực.

Năm 2022, phong trào thi đua của Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ đã được triển khai một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện cách ly xã hội, phòng chống dịch; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền giới quốc gia trên địa bàn các tỉnh. Các hoạt động cơ bản của Cụm thi đua được triển khai thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương từ việc xây dựng kế hoạch hoạt động cụm, xây dựng tiêu chí thi đua, giao ước thi đua... góp phần quan trọng trong việc định hướng hoạt động cho công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh trong cụm đạt hiệu quả cao.

Công tác khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, bám sát tiêu chuẩn, đối tượng và đảm bảo trình tự, thủ tục hồ sơ theo quy định, kịp thời cổ vũ động viên các điển hình tiên tiến. Phát hiện và nêu gương “Người tốt, việc tốt”, phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mô hình, cách làm hay, hiệu quả để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực, biện pháp góp phần xây dựng hệ thống chính trị, địa phương, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại hội nghị

Hưởng ứng tích cực, mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước

Phát biểu tại hội nghị, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cho biết năm 2022 đã đi qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều thuận lợi, cũng như những khó khăn, thách thức, trong đó tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay đang được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ; biến đổi khí hậu, thiên tai, hiện tượng thời tiết bất thường đã làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; tuy nhiên với tinh thần “càng khó khăn thì càng phải thi đua” và sự hưởng ứng tích cực mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước của mọi cấp, mọi ngành, mọi tầng lớp nhân dân và sự đoàn kết, quyết tâm phấn đấu nổ lực vượt qua những khó khăn của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh đã nỗ lực đạt được những thành tựu khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị; văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh.

Trong đó về lĩnh vực kinh tế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 14/14 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 8,56%, vượt kế hoạch đề ra là 6,5-7,5%; tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 66.348 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.429 USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 28.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.230 triệu USD; tổng thu từ du lịch ước khoảng 4.500 tỷ đồng. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước ước đạt 12.781 tỷ đồng, vượt 86,3% dự toán, tăng 12% cùng kỳ; Các chỉ số cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp vị thứ nhất toàn quốc; Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp vị thứ 4 toàn quốc; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp vị thứ 8 toàn quốc.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, triển khai thực hiện các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội; an ninh - quốc phòng; phong trào thi đua trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội... Đặc biệt chú trọng triển khai các phong trào thi đua do tỉnh Thừa Thiên Huế phát động như “Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”, “Mai vàng trước ngõ”...Từ các phong trào thi đua yêu nước đó đã khơi dậy trong mỗi tập thể, cá nhân tinh thần tự giác, tự rèn luyện, nâng cao tinh thần yêu nước, tạo ra sức mạnh để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giúp tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được các kết quả quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm để sớm xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; hoàn thiện các chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

“Năm 2023, tỉnh Thừa Thiên Huế xác định nhiệm vụ đặt ra là năm tăng tốc, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025; đặc biệt đẩy nhanh tiến trình xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, khẳng định.

Đồng chí Phạm Huy Giang - Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
tặng hoa chúc mừng hai đơn vị được Cụm suy tôn năm 2022

Tại hội nghị, Cụm Thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ đã thông báo kết quả chấm điểm và xếp loại thi đua năm 2022. Theo đó, tỉnh Nghệ An được Cụm suy tôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; tỉnh Thừa Thiên Huế được Cụm suy tôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Hội nghị cũng thống nhất tỉnh Quảng trị làm Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2023; tỉnh Thừa Thiên Huế làm Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2023. Các tỉnh trong Cụm Bắc Trung Bộ đã thống nhất các nội dung giao ước thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2023

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày