Tìm kiếm tin tức
Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2024
Ngày cập nhật 17/04/2024

Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

(CTTĐT) - Sáng ngày 16/04, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2024. Dự hội nghị có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Mạnh; Phó Trưởng phòng Phòng III, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Thị Thanh Hà; cùng hơn 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo, chuyên viên, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cho biết thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã có nhiều chuyển biến sâu rộng, tích cực từng bước được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; công tác thi đua, khen thưởng đã được các cấp, các ngành quan tâm thực sự là động lực và là biện pháp động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, nhiều tập thể, cán bộ và nhân dân đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng các hình thức khen thưởng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện ở địa phương còn gặp nhiều lúng túng do chưa nắm bắt hết được các nội dung quy định trong Luật, Nghị định, Thông tư về Thi đua – Khen thưởng quy định.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, việc tổ chức tập huấn, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước gắn với phong trào thi đua yêu nước cũng như các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua tại các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp là hết sức cần thiết nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ làm công tác này. Qua đó, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thông qua việc tập huấn sẽ nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ hơn mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, nắm bắt sâu hơn các quy định của Đảng, Nhà nước để tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng ở đơn vị mình nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt công tác khen thưởng trong giai đoạn đổi mới của đất nước hiện nay.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đề nghị các đại biểu tham gia lớp tập huấn cần nghiêm túc tập trung nghiên cứu và thảo luận, làm thế nào để qua đợt tập huấn lần này nhằm tăng cường hơn nữa chất lượng tham mưu của cán bộ, công chức, việc chức, người lao động làm công tác thi đua, khen thưởng và việc thực hiện Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh một cách chính xác, có hiệu quả nhất.

Hơn 300 đại biểu tham dự tại hội nghị tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương truyền đạt các chuyên đề gồm: Những điểm mới của Luật Thi đua, khen thưởng 2022;  Những nội dung cơ bản của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 và Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ; Những nội dung cơ bản của Thông tư 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ ... Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã tiến hành thảo luận, trao đổi và giải đáp những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thông qua hội nghị tập huấn, các cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng được nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai các phong trào thi đua và trong công tác khen thưởng tại các đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác thi đua, khen thưởng thời gian tới.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày