Tìm kiếm tin tức
CÔNG KHAI LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Ngày cập nhật 10/04/2024

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2023

 

 

TT

Tên tập thể, cá nhân

Ghi chú

I

Huân chương Độc lập hạng Ba: 01 tập thể

 

Tập thể

1

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế

 

II

Huân chương Lao động hạng Ba: 09 cá nhân

 

Cá nhân

 

1

Ông Lê Quang Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế

 

2

Bà Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

 

3

Ông Nguyễn Tân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện A Lưới

 

4

Ông Đoàn Thanh Hùng, Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy A Lưới

 

5

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

 

6

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Văn hóa và Thể thao

 

7

Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính

 

8

Ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế

 

9

Ông Trần Song, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế

 

III

Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 01 cá nhân

1

Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày