Tìm kiếm tin tức
Triển khai công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ
Ngày cập nhật 13/03/2019
Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
     Sáng ngày 12/3, tại thành phố Huế, Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự hội nghị có bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh trong cụm thi đua.

     Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ- Cụm trưởng cụm thi đua cho biết, năm 2018 công tác TĐKT của các tỉnh trong cụm có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung lẫn hình thức; nhiều phong trào thi đua đi vào chiều sâu của cuộc sống; công tác khen thưởng kịp thời, chính xác. Bên cạnh đó, từng tỉnh cũng đã chủ động phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, có ý nghĩa, mang lại hiệu quả cao. Qua đó, thúc đẩy các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp phát huy cao tính tích cực, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự tăng trưởng phát triển kinh tế của các tỉnh Bắc Trung bộ. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy trong mỗi tập thể, cá nhân tinh thần tự giác, tự rèn luyện, nâng cao tinh thần yêu nước, tạo ra sức mạnh để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ- Cụm trưởng cụm thi đua phát biểu khai mạc hội nghị
 
     Trong năm 2018, các tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng khen thưởng; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ gắn với việc nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng. Quan tâm, chú trọng công tác phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt việc tốt; khen thưởng đảm bảo tính kịp thời, động viên thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thường xuyên tuyên truyền những quy định mới của pháp luật về thi đua, khen thưởng, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt. Ngày càng quan tâm khen thưởng nhiều hơn người lao động trực tiếp, quan tâm khen thưởng đến các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
     Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh trong Cụm đã phát biểu trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, có giá trị trong việc lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; cũng như chỉ đạo việc tăng cường, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của từng tỉnh để các tỉnh trong Cụm học hỏi kinh nghiệm và cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, vướng mắc mà các tỉnh trong Cụm cần phải khắc phục để xây dựng mối quan hệ, trên cơ sở những nét tương đồng, hỗ trợ nhau cùng phát triển.
     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được trong phong trào thi đua, khen thưởng của các tỉnh Cụm Thi đua thời gian qua; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và lưu ý những biện pháp, nhiệm vụ quan trọng cần tập trung khắc phục, chấn chỉnh và chỉ đạo trong thời gian tới. Bà Trần Thị Hà đề nghị,  trong 2019, các tỉnh trong cụm cần tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nhân Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ rơi phía sau”… do Thủ tướng Chính phủ phát động. Cùng với đó, chú trọng xây dựng công dân gương mẫu, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp kiểu mẫu; gắn công tác TĐKT với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo đánh giá năng lực, chất lượng cán bộ, đảng viên của từng đơn vị, địa phương, làm cơ sở xét khen thưởng; chú trọng khen thưởng đến công nhân, người lao động trực tiếp.
Các đơn vị thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2019

 

 

https://thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày