Tìm kiếm tin tức
Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Ngày cập nhật 07/01/2019

     Sáng 2/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đồng chí Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

     Phấn đấu tăng trưởng 7,5- 8%
     Năm 2019, Tỉnh xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội là: “Chuyển mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu; phát triển du lịch- dịch vụ; công nghệ thông tin và nâng cao năng suất lao động. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống”.
     Chỉ tiêu đặt ra là phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,5-8%; trong đó, lĩnh vực công nghiệp- xây dựng tăng 10,5%, các ngành dịch vụ tăng 6,9%, lĩnh vực nông- lâm- ngư nghiệp tăng 2,3%. Tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người 1.915 USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 22.700 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước ước đạt 7.210 tỷ đồng (trong đó thu nội địa 6.629 tỷ đồng); giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 1.055 triệu USD; số doanh nghiệp thành lập mới 700; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 51,9% (có thêm 14 xã đạt chuẩn); tạo việc làm mới cho 16.000 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,7%…
     Thực hiện  4 chương trình trọng điểm của năm, đó là: Phát triển đô thị, hạ tầng kinh tế- kỹ thuật; phát triển du lịch- dịch vụ; cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế. Đáng chú ý, chương trình trọng điểm phát triển du lịch- dịch vụ với mục tiêu tiếp tục phát triển du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, xứng tầm là trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực; từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Huế - Kinh đô của lễ hội và ẩm thực, tạo động lực nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trọng tâm trong năm 2019 xây dựng và bước đầu triển khai một số Đề án “Huế - Kinh đô ẩm thực”, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ của dự án hệ sinh thái du lịch thông minh, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch và phát triển du lịch địa phương. Chỉ tiêu phấn đấu đạt 4,5- 4,7 triệu lượt khách, tăng 8% so với 2018 (trong đó khách quốc tế chiếm 40- 45%); khách lưu trú đạt 2,2- 2,3 triệu lượt, tăng 7% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch tăng 10% so với cùng kỳ, ước đạt 4.700- 4.900 tỷ đồng.
     Cùng với đó, phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững theo hướng “không để ai ở lại phía sau”. Đẩy mạnh huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước trong thực hiện các chính sách xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
     Tại hội nghị, các đơn vị chủ trì các chương trình, đề án đã giới thiệu, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội; cơ chế điều hành ngân sách và giải pháp trọng tâm tăng thu ngân sách; giải pháp về triển khai, thực hiện 4 chương trình trọng điểm, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và các nhiệm vụ trọng tâm khác...
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Sáng tạo và quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ
 
       Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã nêu ra những tồn tại và gợi mở những hướng đi trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, năm qua, mặc dù đạt được những kết quả, nhưng công tác chỉ đạo và điều hành vẫn còn tồn tại, hạn chế, vì vậy, năm 2019 cần phải khắc phục quyết liệt hơn đối với công tác này.
       Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ rõ, đã giao việc thì phải  thường xuyên đôn đốc và tăng cường giám sát; bên cạnh đó cần thường xuyên rà soát tất cả các chương trình, kế hoạch, dự án để có những giải pháp, biện pháp thực hiện kịp thời và hiệu quả; nhất là khi cần phải huy động được lực lượng để tham gia, phối hợp cùng làm, cùng giải quyết, đây chính là thay đổi tư duy trong chỉ đạo, điều hành cũng như trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch của các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan đơn vị. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, cùng với tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, các ngành, địa phương cần quan tâm giữ vững quốc phòng- an ninh, đảm bảo các vấn đề về an sinh xã hội, giảm nghèo và đời sống của người công nhân, lao động...
       Quán triệt tinh thần chỉ đạo, điều hành về nhiệm vụ và giải pháp cụ thể phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho biết, tỉnh tiếp tục và quyết liệt thực hiện 3 đột phá chiến lược trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với tăng chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động. Trong đó, tập trung phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN; phát huy phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả hoạt động của các DN nhỏ và vừa. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện phát triển DN. Tập trung triển khai các giải pháp phát triển ngành công nghiệp theo chiều sâu. Thu hút đầu tư vào các lĩnh vực tạo giá trị gia tăng cao; khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế, các dự án đầu tư mới sử dụng công nghệ cao, tạo sản phẩm xuất khẩu, tạo giá trị gia tăng cao…  
       Để triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, sau hội nghị này, các cấp, các ngành nhanh chóng triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị mình một cách nghiêm túc, sáng tạo, quyết liệt nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của năm từ ngày đầu, tháng đầu năm 2019. Trước mắt, tập trung chỉ đạo thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị trường dịp cuối năm và tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chuẩn bị tốt các điều kiển phục vụ Nhân dân đón tết cổ truyền dân tộc; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tết cho người có công, các đối tượng chính sách, nhất là ở vùng có điều kiện KT- XH đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.
       Dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 37 tập thể đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 20 tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh năm 2018 (ảnh dưới); đồng thời ký giao ước thi đua giữa các khối trong năm 2019.
Đồng chí Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
 và đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chứng kiến các khối ký giao ước thi đua

 

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày